Sprekers

 1. Wied Ruijssenaars

  Wied Ruijssenaars is honorair Hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordien was hij verbonden aan de Universiteit Leiden, de Katholieke Universiteit Leuven en de Radboud Universiteit (Nijmegen). Hij was o.a. voorzitter van de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad (NL), de Stichting Dyslexie Nederland en de Stichting Leerproblemen (VL). Hij publiceert over dyslexie, dyscalculie, diagnostiek, behandeling en theoretische orthopedagogiek.

 2. Karine Verschueren

  Karine Verschueren is gewoon hoogleraargewoon hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven. Ze is coördinator van schoolpsycholgie en ontwikkelingspsychologie van kind en adolescent.

 3. Wim Tops

  Wim Tops is universitair docent en als neurolinguïst verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij lesgeeft over en onderzoek doet naar dyslexie. Hij werkt als psycholoog en gedragstherapeut in een multidisciplinair centrum voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

 4. Annemie Jennes

  Annemie Jennes is stafmedewerker aan de Dienst Lerenden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De hoofdfocus van haar opdracht ligt in de ontwikkeling van meer inclusief onderwijs. Verder is ze Lid van EASPD, European Association of Servive Providers for People with Disabilities, co-chair Standing Committee on Education. Voorheen was ze 17 jaar werkzaam op het Vlaamse Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs als stafmedewerker, nascholingscoördinator en lid van het directieteam.

 5. Mieke Meirsschaut

  Mieke Meirsschaut (ODC Leer+) studeerde orthopedagogie. In een doctoraatsonderzoek onderzocht zij de moeder-kindinteractie bij jonge kinderen met autisme (UGent, 2010). Ze doet al een aantal jaren praktijkgericht onderzoek aan de Arteveldehogeschool. De rode draad is leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én wat leerkrachten nodig hebben om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Op woensdagavond geeft ze les aan gemotiveerde bachelor-na-bachelorstudenten (Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding en remediërend leren en Schoolontwikkeling). Hun vragen en zorgen over leerlingen die ‘redelijke aanpassingen’ nodig hebben zetten aan tot nadenken… en tot nieuw onderzoek.

 6. Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG

  Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG: OVSG vzw, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, ondersteunt steden en gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs. De pedagogische begeleidingsdienst (PBD) helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. Ook voor het werken aan de kwaliteitszorg van de school zelf bieden zij begeleiding. De school, het centrum of de academie kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen en innovaties.

 7. Martine Ceyssens

  Martine Ceyssens is lector aan de UCLL (bachelor Buitengewoon Onderwijs) en daarnaast ook werkzaam als logopediste waar ze vooral werkt met kinderen en jongeren met leerproblemen. Vanuit de ervaringen die ze hier opdoet, ontwikkelt ze boeken en materialen waarmee ouders, leerkrachten en therapeuten aan de slag kunnen gaan. Zo ontstond o.a. ‘Mijn kind heeft dyslexie’ en nu recent ‘Lezergame’.

 8. Christel van Vreckem

  Christel van Vreckem is lector aan de opleiding Logopedie en Audiologie, afstudeerrichting Logopedie van de Arteveldehogeschool. Ze geeft les over de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden en over de diagnostiek en de behandeling van lees- en spellingproblemen. Ze doet al een aantal jaren praktijkgericht onderzoek aan de Arteveldehogeschool over voorbereidende lees- en spellingvaardigheden, spelling en begrijpend lezen. Ze is hoofdpromotor van het onderzoeks- en dienstverleningscentrum ODC LEER+ van de Arteveldehogeschool. Ze is ook lid van de Associatieonderzoeksplatform ‘typisch en atypisch leren’ van de associatie UGent.

 9. Prodia

  Prodia: Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB en onderwijs. Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Daarbij vormen enerzijds de ontwikkeling van handelingsgerichte diagnostische protocollen en anderzijds de ondersteuning van CLB-implementatie van de protocollen de twee hoofddoelstellingen van het project

 10. Dieter Baeyens

  Dieter Baeyens is als hoofddocent verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven. In zijn onderwijs, onderzoek en klinisch werk ligt de focus op interventies in hulpverlening en onderwijs bij (jongvolwassenen met) ADHD en ASS. Tevens is hij coördinator van de sectie “Special Educational Needs” van European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI).