Scriptieprijs

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen kent tweejaarlijks een prijs toe voor de ‘beste bachelor- of masterproef op het vlak van leerproblemen’. 

De scriptieprijs 2011 werd bekendgemaakt en uitgereikt op de studiedag van 15 november 2011. Proficiat aan Carmen Brankaer en Margaretha Hunink!

Carmen Brankaer (& Heide Meeus) (2010): De Getallenrace. Onderzoek naar het effect van een rekenremediëringsprogramma bij zwakke rekenaars uit het eerste leerjaar. Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Pedagogische Wetenschappen. Leuven, Katholieke Universiteit van Leuven.

Bekijk een korte synthese

Margaretha Hunink (2010): 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. .. kinderen met dyscalculie leren muziek spelen. Een kwalitatief onderzoek naar protectieve factoren. Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek. Gent, Universiteit Gent.

Bekijk een korte synthese