Netwerk Leerproblemen Vlaanderen

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen verwerft en verspreidt kennis met betrekking tot het domein van leerproblemen, neemt initiatief tot onderzoek in het domein van de leerproblemen, ondersteunt onderzoeksinitiatieven van andere organisaties en speelt een actieve rol in de dialoog tussen wetenschap, praktijk en beleid.

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen vervult een klankbordfunctie voor individuen en groepen met interesse voor leerproblemen en leerstoornissen.

Bestuur

Prof. Pol Ghesquière, KU Leuven (voorzitter Netwerk Leerproblemen)
Prof. Annemie Desoete, UGent (secretaris Netwerk Leerproblemen)
Stefaan Jonniaux (penningmeester Netwerk Leerproblemen)
Prof. Caroline Andries, VUB
Filip Bally
Jacques Dedeurwaerder
Kathelijn Delreu
Jan Depoortere
Irène Devriese
Kristina Elsen
Marc Frederix
Annemie Jennes
Judith Langenaeken
Theo Mardulier
Marieke Steunenberg
Herman Van Hove
Erik Vercammen

Prof. Aloysius Ruijssenaars, ere-voorzitter