Welkom op de website van het
Netwerk Leerproblemen Vlaanderen
!

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen is de opvolger van de voormalige Stichting Leerproblemen. Met de nieuwe naam willen we nog meer nadruk leggen op een belangrijke doelstelling van het Netwerk, namelijk het bij elkaar brengen van mensen én van kennis in het domein van de leerproblemen en leerstoornissen.

Goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen

In 2015 kende het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen voor het eerst een prijs toe aan “goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen”. Uit de vele inzendingen selecteerde de RvB na wijs beraad drie winnende praktijkvoorbeelden. Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen feliciteert uitdrukkelijk directie, teamleden en alle betrokkenen voor de aanpak van leerproblemen binnen de onderwijscontext.

  • Gesubsidieerde vrije kleuter- en lagere school St.-Alena, Spanjebergstraat 1, 1700 Dilbeek
  • Gesubsidieerde vrije secundaire school-Nijverheid, VIIO (Vrij, Innovatief en Interactief Onderwijs), Rode Kruislaan 27, 3700 Tongeren
  • Examencommissie secundair onderwijs, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Koning Albertlaan II, 15 te 1210 Brussel
Lees meer…

Vooraankondiging: Congres op 7 februari 2017

Noteer alvast 7 februari 2017 in uw agenda, want dan organiseert het Netwerk Leerproblemen zijn volgende congres!

Thema: leerproblemen en gedrags- en emotionele problemen (werktitel)
Locatie: Universiteit Gent, Dunantlaan 2
Programma en inschrijfmodaliteiten volgen spoedig